Regulamin

 1. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest dokonanie wpłaty na konto BEZZWROTNEGO zadatku w wysokości 30% należności za cały pobyt, nie mniej jednak niż wartość za jedną dobę pobytu
 2. Należność za pobyt Gość opłaca z góry, w dniu przyjazdu, zgodnie z ustaloną ceną umowną. Płatność regulowana jest wyłącznie gotówką.
 3. Wpłata na konto zadatku za wstępną rezerwację jest jednocześnie akceptacją regulaminu obowiązującego w obiekcie.
 4. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 5. Rezerwacja pobytu telefonicznie nie potwierdzona wpłatą na konto, utrzymana jest przez7 dni, po tym okresie brak zadatku i kontaktu z klientem jest jednoznaczny z anulowaniem wstępnej rezerwacji.
 6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 13:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Zmianę godziny wyjazdu prosimy ustalać z właścicielem obiektu.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do pozbawienia gości dalszego pobytu w obiekcie, jeśli naruszają normy współżycia społecznego oraz zakłócają spokój.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub osób odwiedzających.
 9. W budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 10. Obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2,30 zł/os.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Willa CALME Katarzyna Balcerzak ul. Dolna 7b, 58-540 Karpacz.
 2. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.